POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1. Administratorem Państwa danych jest:
    ALICJA BRZEZIŃSKA TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
  2. Kazimierska 2A/19 71-043 Szczecin

NIP: 955 205 30 22 REGON: 381971228

  1. Państwa dane przetwarzane są w celu zrealizowania usługi, tj. wykonania tłumaczenia, a także wystawienia dokumentu księgowego dla rozliczenia zlecenia. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich, zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania usługi.
  2. Dane osobowe będą przechowywane w formie plików elektronicznych. Będą one przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
  3. W przypadku tłumaczeń poświadczonych Państwa imię i nazwisko zostanie wprowadzone do repertorium tłumacza przysięgłego. Ich podanie wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.
  4. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

PLIKI COOKIES

Cookies to niewielkie pliki umieszczane przez stronę internetową w urządzeniu końcowym jej użytkownika, o ile pozwala na to przeglądarka internetowa. Zawierają zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer. Służą do zapamiętywania wyborów użytkownika i rozpoznawania go przy kolejnej wizycie. Takie śledzenie ruchu na stronie pozwala na dopasowywanie strony do preferencji odwiedzających, poprawia jej funkcjonowanie i daje możliwość opracowywania statystyk dotyczących strony.